Logo van de Werkgroep Toegankelijke Politiek: een gele achtergrond, met 5 afbeeldingen van vrouw, 1 doet gebarentaal, 1 loopt met een blindengeleidestok, 1 zit in een rolstoel, 1 draagt een brace, 1 hebben een prothese voor een been

De werkgroep ‘Toegankelijke Politiek’ gaat aan de slag om politiek toegankelijk te maken voor iedereen.

Doelen:

  • Politieke partijen toegankelijk maken voor iedereen met een beperking
  • Normaliseren van mensen met een beperking in de politiek
  • Gemeenteraden, Staten, waterschappen en Eerste & Tweede Kamer toegankelijk maken voor iedereen met een beperking
  • Enthousiasmeren en informeren van mensen met een beperking om politiek actief te worden

Missie:

De volksvertegenwoordiging bestaat uit een vertegenwoordiging van alle mensen, om daar te komen werken we aan een politiek die gelijk toegankelijk is voor iedereen. Iedereen kan overal binnenkomen en overal aan meedoen en meepraten in de politiek.

Visie:

We bewegen politieke partijen en overheden om ervoor te zorgen dat hun instituties zich aanpassen om actief iedereen te verwelkomen. We creëren expliciet geen uitzonderingspositie voor iedereen met een beperking maar werken aan normalisatie van een inclusieve politiek.

Hoe gaan we dat bereiken?

Deze werkgroep heeft een praktische inslag. Uiteraard gaan we coalities smeden en zoeken we het overleg op waar nodig, maar we willen concrete resultaten bereiken. Niet morgen, maar vandaag en niet afwachten, maar regelen! Daar hebben we veel hulp bij nodig, van politieke partijen, overheden, media, maatschappelijke organisaties en vanzelfsprekend de mensen waar het om gaat.

De volgende acties gaan we, onder meer, inzetten om tot concrete resultaten te komen:

  • Voorbereiden en helpen met indienen van moties
  • Schrijven en realiseren van stembusakkoord
  • Netwerk activeren om toegankelijke politiek te bewerkstelligen
  • Workshops organiseren voor politieke partijen en overheden
  • Workshops organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is om politiek actief te worden
  • Partijen doorlopend helpen met bewustwording dat mensen met een beperking net zo politiek actief kunnen zijn alle anderen

Voor meer informatie neem contact op met voorzitter Ria de Vries op ria@mvip.nl

Lees ook de oproep voor vacatures voor de Werkgroep