VOORBEELDEN

Benieuwd naar de trainingen of netwerkbijeenkomsten. Hieronder vind je enkele voorbeelden. 

VOORBEELDEN

Benieuwd wat we doen tijdens evenementen? Hieronder geven we enkele voorbeelden zodat je een beter inzicht krijgt zodat je weet wat je kan verwachten.

kennismakingscursus

…politiek! Voor vrouwen

kennismakingscursus

…politiek! Voor vrouwen

In deze cursus leren de deelnemers wat het raadswerk inhoudt, ervaren ze de praktijk door zelf te gaan onderhandelen en debatteren en worden de eerste stappen richting de politiek gezet door commissie- en raadsvergaderingen te bezoeken en bijeenkomsten van politieke partijen. De belangrijkste vragen die deze cursus beantwoordt zijn:

  • Wat houdt het politieke werk in?
  • Is politiek iets voor mij?
  • Hoe zet ik de eerste stappen richting de politiek?

Van november 2017 tot en met januari 2018 is deze cursus voor het eerst gegeven in de gemeente Amsterdam en gesubsidieerd door de gemeente. 10% van de deelnemers is nu al kandidaat-raadslid. Nog eens 30% gaat zich in 2022 verkiesbaar stellen en alle andere deelnemers worden op een andere manier politiek actief, bijvoorbeeld door mee te werken aan een campagne of mee te werken in een werkgroep of denktank. De deelnemers waarderen deze cursus met een 8,5. 

Tijdens vier avonden leren de cursisten de basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt als raadslid. Elke avond is een combinatie van theorie en praktijk.

Avond 1:
Theorie: Hoe gaat de raad te werk?
Praktijk: Debatteren

Avond 2:
Theorie: Wat kun je bereiken als raadslid en hoe doe je dat?
Praktijk: Onderhandelen

Avond 3:
Theorie: Politieke partij: verhoudingen en ins & outs
Praktijk: Zichtbaarheid

Avond 4:
Theorie: Hoe word je raadslid, tackelen van mogelijke obstakels
Praktijk: Persoonlijke feedback en advies 

De eerste avond behandelt hoe de raad te werk gaat. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn de werkwijze in de raad en de commissies, integriteit, geheimhouding, vergoedingen, hoe om te gaan met burgers en het college van Burgemeester en Wethouders. In het praktijkgedeelte gaan de deelnemers met elkaar debatteren en leren ze wat wel en niet werkt.

De tweede avond behandelt wat je kunt bereiken als raadslid en hoe. De verschillende rollen van een raadslid komen aan de orde (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle) en de instrumenten die je als raadslid tot je beschikking hebt: bijvoorbeeld mondelinge/schriftelijke vragen, moties, amendementen. In het praktijkgedeelte gaan de deelnemers met elkaar onderhandelen.

De derde avond behandelt de verschillende politieke partijen en hun onderlinge verhoudingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn oppositie en coalitie, hoe om te gaan met je collega-raadsleden, de verschillen tussen handelswijzen en overeenkomsten tussen partijen en de interne partijorganisaties. Er wordt aandacht gegeven aan alle mogelijke politieke partijen. In het praktijkgedeelte maken de deelnemers een plan voor hun zichtbaarheid als potentieel raadslid en om de eerste stappen te zetten richting de politiek. Er wordt gekeken naar hun eigen netwerk, social media, opiniestukken en activiteiten in de stad.

De vierde avond gaat in op hoe je raadslid wordt, hoe het is als vrouw in de politiek, hoe je mogelijke obstakels kunt tackelen en wat je is opgevallen in je bezoeken aan de raads/Staten- en commissievergadering en de andere politieke bijeenkomsten die je gedurende de cursus hebt bezocht. In het praktijkgedeelte geef ik je individueel feedback en advies over de volgende stappen.

In deze cursus leren de deelnemers wat het raadswerk inhoudt, ervaren ze de praktijk door zelf te gaan onderhandelen en debatteren en worden de eerste stappen richting de politiek gezet door commissie- en raadsvergaderingen te bezoeken en bijeenkomsten van politieke partijen. De twee belangrijkste vragen die deze cursus beantwoordt zijn:

  • Is politiek iets voor mij?
  • Hoe zet ik de eerste stappen richting de politiek?

Tijdens drie avonden leren de cursisten de basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt als raadslid. Elke avond is een combinatie van theorie en praktijk.

Avond 1:
Theorie: Hoe gaat de raad te werk?
Praktijk: Debatteren

Avond 2:
Theorie: Wat kun je bereiken als raadslid en hoe doe je dat?
Praktijk: Onderhandelen

Avond 3:
Theorie: Politieke partij: verhoudingen en ins & outs
Praktijk: Zichtbaarheid

De eerste avond behandelt hoe de raad te werk gaat. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn de werkwijze in de raad en de commissies, integriteit, geheimhouding, vergoedingen, hoe om te gaan met burgers en het college van Burgemeester en Wethouders.
In het praktijkgedeelte gaan de deelnemers met elkaar debatteren en leren ze wat wel en niet werkt.

De tweede avond behandelt wat je kunt bereiken als raadslid en hoe. De verschillende rollen van een raadslid komen aan de orde (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle) en de instrumenten die je als raadslid tot je beschikking hebt: bijvoorbeeld mondelinge/schriftelijke vragen, moties, amendementen.
In het praktijkgedeelte gaan de deelnemers met elkaar onderhandelen.

De derde avond behandelt de verschillende politieke partijen en hun onderlinge verhoudingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn oppositie en coalitie, hoe om te gaan met je collega-raadsleden, de verschillen tussen handelswijzen en overeenkomsten tussen partijen en de interne partijorganisaties. Er wordt aandacht gegeven aan alle mogelijke politieke partijen.

 

Naast deze drie avonden wordt er een bezoek gebracht aan een raadsvergadering en een commissievergadering en worden de deelnemers gemotiveerd om naar een fractievergadering van  meerdere partijen te gaan en naar andere bijeenkomsten van politieke partijen. Tevens worden contact met vrouwelijke volksvertegenwoordigers in functie gefaciliteerd. Op die manier wordt de daadwerkelijke stap richting een politieke partij verkleind, ervaren de deelnemers de praktijk en worden de eerste contacten gelegd.

In het praktijkgedeelte maken de deelnemers een plan voor hun zichtbaarheid als potentieel raadslid en om de eerste stappen te zetten richting de politiek. Er wordt gekeken naar hun eigen netwerk, social media, opiniestukken en activiteiten in de stad.

Naast deze drie avonden wordt er een bezoek gebracht aan een raadsvergadering en een commissievergadering en worden de deelnemers gemotiveerd om naar een fractievergadering van  meerdere partijen te gaan en naar andere bijeenkomsten van politieke partijen. Tevens worden contact met vrouwelijke volksvertegenwoordigers in functie gefaciliteerd. Op die manier wordt de daadwerkelijke stap richting een politieke partij verkleind, ervaren de deelnemers de praktijk en worden de eerste contacten gelegd.

Na afloop van deze drie avonden vindt er een terugkombijeenkomst plaats om te bekijken welke stappen de deelnemers hebben gezet, waar ze tegen aan gelopen zijn en hoe ze verder geholpen kunnen worden.

‘Dankjewel Marie-Anne, dankzij jouw enthousiasme en geloofd in diversiteit heb ik de stap richting de politiek durven zetten!’

‘Deze cursus is erg aan te raden! Inspirerend en verhelderend!’

‘Er is veel ruimte om vragen te stellen, ook als het niet direct over het te behandelen onderwerp gaat.’

‘Goede samenstelling van kennisoverdracht en vaardigheidstraining. Er is ruimte voor diepgang zonder dat het saai of langdradig wordt.’

‘Goede balans tussen theorie, praktijk en interactie.’

‘Goede, open sfeer.’

‘De trainer is inhoudelijk heel sterk waardoor de informatie duidelijk en overzichtelijk wordt ontvangen.’

‘Duidelijke informatie over hoe het er nu voor staat, veel ruimte voor vragen en interactie.’

‘Heel erg leuk om op deze manier te doen!’

‘Heel interessant! Was voor mij een gelegenheid om in het onderhandelen echt te oefenen. Ik denk dat onderhandelen het moeilijkste onderdeel is in de politiek. Het vraagt veel vaardigheden en energie om tot afstemming te komen.’

‘De groepsgrootte was perfect voor interactie, duur van de sessie en om gezamenlijke uitjes te plannen.’

NETWERKBIJEENKOMST

enthousiasmeren en informeren

NETWERKBIJEENKOMST

enthousiasmeren en informeren

Op 23 juni 2017 heb ik een laagdrempelige netwerkbijeenkomst georganiseerd voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in politiek. Het doel van de bijeenkomst was om vrouwen te enthousiasmeren en informeren voor de politiek en om verbinding te creëren tussen de geïnteresseerden en vrouwen die politiek actief zijn, zoals raadsleden, bestuurders en leden van de Provinciale Staten.
Na een korte inleiding, waren er vier vrouwelijke politici aan het woord over hun werk als politica. De eerste sprekers was Simone Kukenheim, wethouder (D66) Onderwijs, Jeugd & Diversiteit in Amsterdam. Ze vertelde hoe haar politieke loopbaan is verlopen, dat je soms gewoon moet durven en waar ze tegenaan liep als jonge vrouw in de politiek. De tweede spreker was Fenna Ulichki, bestuurder (GroenLinks) in Amsterdam West. De bestuurder praatte over solidariteit tussen vrouwen in de politiek, over het belang van vrouwen in de volksvertegenwoordiging en hoe het is als vrouw met een migrantenachtergrond in de politiek. De derde spreker was Marianne Poot, gemeenteraadslid (VVD) in Amsterdam. Marianne vertelt wat je doet als gemeenteraadslid, wat het werkt inhoudt en haar drang om bij te dragen aan de stad Amsterdam. De laatste spreker was Münire Manisa, lid van de bestuurscommissie Nieuw-West (PvdA). Münire Manisa vertelt hoe je je invloed kunt aanwenden, in haar rol als lid van de bestuurscommissie maar ook met Turks-Nederlands tegengeluid, over het doorzettingsvermogen van vrouwen en hoe je jezelf zichtbaar maakt in de media.

Er was een vertrouwde sfeer, de aanwezige vrouwen gaven elkaar complimenten en er was ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de pauze gingen de geïnteresseerde vrouwen speeddaten met de vrouwelijke politici. De geïnteresseerde vrouwen konden van tevoren aangeven met welke politieke partijen ze wilden speeddaten. Tijdens het speeddaten konden de vrouwen alle vragen stellen die ze hadden over de politiek en het politieke werk. Door het speeddaten was het eerste contact gelegd en na afloop kregen alle deelnemers elkaar contactinformatie zodat ze elkaar gemakkelijk konden bereiken.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft nu 25% van de geïnteresseerde vrouwen een volgende stap gezet in de politiek bijvoorbeeld door zich aan te melden als kandidaat-raadslid of als bestuurslid.

 

Op 23 juni 2017 heb ik een laagdrempelige netwerkbijeenkomst georganiseerd voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in politiek. Het doel van de bijeenkomst was om vrouwen te enthousiasmeren en informeren voor de politiek en om verbinding te creëren tussen de geïnteresseerden en vrouwen die politiek actief zijn, zoals raadsleden, bestuurders en leden van de Provinciale Staten.
Na een korte inleiding, waren er vier vrouwelijke politici aan het woord over hun werk als politica. De eerste sprekers was Simone Kukenheim, wethouder (D66) Onderwijs, Jeugd & Diversiteit in Amsterdam. Ze vertelde hoe haar politieke loopbaan is verlopen, dat je soms gewoon moet durven en waar ze tegenaan liep als jonge vrouw in de politiek. De tweede spreker was Fenna Ulichki, bestuurder (GroenLinks) in Amsterdam West. De bestuurder praatte over solidariteit tussen vrouwen in de politiek, over het belang van vrouwen in de volksvertegenwoordiging en hoe het is als vrouw met een migrantenachtergrond in de politiek. De derde spreker was Marianne Poot, gemeenteraadslid (VVD) in Amsterdam. Marianne vertelt wat je doet als gemeenteraadslid, wat het werkt inhoudt en haar drang om bij te dragen aan de stad Amsterdam. De laatste spreker was Münire Manisa, lid van de bestuurscommissie Nieuw-West (PvdA). Münire Manisa vertelt hoe je je invloed kunt aanwenden, in haar rol als lid van de bestuurscommissie maar ook met Turks-Nederlands tegengeluid, over het doorzettingsvermogen van vrouwen en hoe je jezelf zichtbaar maakt in de media.

Er was een vertrouwde sfeer, de aanwezige vrouwen gaven elkaar complimenten en er was ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de pauze gingen de geïnteresseerde vrouwen speeddaten met de vrouwelijke politici. De geïnteresseerde vrouwen konden van tevoren aangeven met welke politieke partijen ze wilden speeddaten. Tijdens het speeddaten konden de vrouwen alle vragen stellen die ze hadden over de politiek en het politieke werk. Door het speeddaten was het eerste contact gelegd en na afloop kregen alle deelnemers elkaar contactinformatie zodat ze elkaar gemakkelijk konden bereiken.

 

Wat goed dat dit georganiseerd wordt, waarom doen we dit niet veel vaker?

Wat ik goed vind aan deze bijeenkomst, is dat het laagdrempelig is.

Ik heb zoveel energie gekregen van deze bijeenkomst!

Komt er een vervolg?

Leuk, vooral de gesprekken met de jonge vrouwen. Ik had nog wel even door
kunnen gaan, zoveel interesse!

CONTACTGEGEVENS

Marie-Anne van Reijen
Advies / Spreker / Trainer
T: 06 4707 2409
E: mail@marieannevanreijen.nl

KvK: 69108307
BTW-nr: 176615349B01

Meer weten over inclusiviteit? Klik hier: www.marieannevanreijen.nl

Wil je me boeken als spreker via ZijSpreekt?

VOLG ME OP SOCIALE MEDIA

CONTACTFORMULIER

Wil je meer informatie of een prijsopgave, stuur me een bericht:

14 + 1 =

Alle rechten voorbehouden | © 2018