Blauwe achtergrond met kleine, gele sterretjes. Tekst in wit: Help meer vrouwen het Europees Parlement in. Tekst daaronder in geel: Doneer en help vrouwen hun ambitie waar te maken. Rechtsonder het logo van Meer Vrouwen in de Politiek en Truuske Smits

Voor elke € 650 helpen we één vrouw om haar ambities waar te maken!

Draag bij aan gendergelijkheid in de politiek en een evenredige vertegenwoordiging in het Europees Parlement!

We zitten nog niet op 50% vrouwen in het Europees Parlement. Help ons daar wat aan te doen! Wij trainen de nieuwe lichting vrouwelijke politici.

Het Europees Parlement is een plek waar belangrijke besluiten worden gemaakt. Belangrijk voor vrouwen, Nederlanders en Europeanen. Steeds meer regelgeving wordt besloten op het Europese niveau. Volgend jaar zijn er weer Europese verkiezingen. Deze cursus bereidt vrouwen voor, die eraan denken om de Europese politiek in te gaan, door te helpen hun weg te vinden, vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen, om zich vervolgens kandidaat te stellen.

Help ons een nieuwe lichting vrouwelijke politici klaar te stomen voor de Europese politiek, en vrouwelijke representatie te vergroten. Doneer en help 25 vrouwen hun politieke ambities te realiseren. 

Hoe ziet de cursus eruit? 

Tijdens de cursus leren de deelnemers hoe het Europees Parlement werkt, wat het werk als Europarlementariër inhoudt, hoe je Europarlementariër wordt en hoe je op andere manieren politiek actief kunt worden op Europees niveau. Tevens ervaren ze de praktijk door zelf te gaan onderhandelen, campagne voeren en debatteren en worden de eerste stappen richting het Europees Parlement gezet. De belangrijkste vragen die deze cursus beantwoord zijn:

– Hoe voer ik een effectieve campagne?

– Hoe werkt het Europees Parlement?

– Wat houdt het werk als Europarlementariër in?

– Hoe word ik Europarlementariër?

– Wat zijn andere manieren om politiek actief te zijn op Europees niveau? 

Tijdens vijf avonden en een tweedaags bezoek aan Brussel leren de cursisten de basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt als Europarlementariër. Elke avond is een combinatie van theorie en praktijk.

Avond 1:

Theorie: Hoe zet ik mezelf in de markt? & Hoe genereer ik steun? & Crowdfunding

Praktijk: Het pitchen van jezelf en je missie

Avond 2:

Theorie: Hoe werkt het Europees Parlement?

Praktijk: Debatteren 

Avond 3:

Theorie: Wat houdt het werk als Europarlementariër in?

Praktijk: Onderhandelen

Avond 4:

Theorie: Hoe word ik Europarlementariër?

Praktijk: Netwerken

Avond 5:

Theorie: Relatie tussen het Europees parlement en de nationale politiek

Praktijk: Lobby

Deze vijf avonden vinden online plaats.

Deel 6:

Een bezoek aan Brussel waar de focus zal liggen op kennismaken met de praktijk van het Europees Parlement, de plekken waar de Europese politiek bedreven wordt en waar er kennis wordt gemaakt met mensen die in en voor het Europees Parlement werken. Op deze manier worden de deelnemers geholpen met het opbouwen van een netwerk in en rondom het EP en is het makkelijker om ook na de cursus de juiste mensen te benaderen.

Voor wie is deze cursus:

·      Iedereen die zich identificeert als vrouw en actief kiesrecht heeft in Nederland

·      Die geïnteresseerd is in Europese politiek

·      Van alle politieke kleuren. We werken partij-overstijgend en politiek neutraal.

·      Vrouwen die ofwel al aangesloten zijn bij een politieke partij, ofwel die dat van plan zijn, ofwel die nog niet zeker weten bij welke partij ze zich willen gaan aansluiten.

·      We roepen vooral vrouwen die onder gerepresenteerd zijn in de politiek op zich aan te melden voor deze cursus, zoals vrouwen van kleur, vrouwen met een beperking, LHBTQIA+’ers, praktisch opgeleiden 

·      Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen aan de cursus 

Wanneer we zeggen ‘Meer Vrouwen in het Europees Parlement’, bedoelen we álle vrouwen: meer vrouwen van kleur, meer vrouwen met een beperking en meer LHBTQIA+-ers. We streven ernaar dat 50% van onze deelnemers van kleur zijn, juist vanwege deze ondervertegenwoordiging van vrouwen van kleur in de politiek.

Hoe is de € 650 opgebouwd?

Voor € 650 zorg jij ervoor dat één vrouw haar ambitie waar kan maken om zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement! De kosten hiervoor zijn als volgt opgebouwd:

Zaalhuur tijdens het bezoek aan Brussel: €95,-

Eten & drinken tijdens het bezoek aan Brussel: € 75,-

Overnachting: € 88,40

Bezoek Brussel: € 87,-

Vijf bijeenkomsten van de cursus: € 286,65

Crowdfundingplatformkosten: € 18,35

Door het crowdfunden van de kosten van de cursus leren de deelnemers meer over het crowdfunden van hun persoonlijke campagne, zichzelf te pitchen en steun te verkrijgen in en om hun netwerk.

Natuurlijk kan het spannend zijn om te gaan crowdfunden voor hun eigen cursus, daarom helpen wij ze op weg met een stappenplan en geven we ze advies en denken we met ze mee tijdens de cursusavond over crowdfunding. Ook delen we hun pitch op de website van Meer Vrouwen in de Politiek en posten we updates over hen en hun crowdfunding op onze social media kanalen.