• Wat gebeurt er als meer dan doelbedrag wordt opgehaald?
  • We gebruiken alles boven het doelbedrag voor een volgende editie van de cursus.

 • Hoe werkt de verbonden inzamelingsacties?
  • Er kunnen 25 vrouwen deelnemen aan deze cursus. Elke deelnemer haalt € 650 op middels haar eigen crowdfundingscampagne en haar eigen crowdfundingspagina, en daarnaast vragen we iedere deelnemer om te crowdfunden voor een andere deelnemer, omdat niet iedereen dezelfde toegang heeft tot een netwerk om geld van te vragen. Meer Vrouwen in de Politiek en Truuske Smits, de samenwerkingspartners van dit project, werken ook aan de crowdfunding en crowdfunden vanuit hun eigen netwerk. Al het geld komt, bij elkaar in één pot, daar worden de kosten van betaald.

 • Hoe is de € 650,- opgebouwd?
  • Voor € 650 zorg jij ervoor dat één vrouw haar ambitie waar kan maken om zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement! De kosten hiervoor zijn als volgt opgebouwd:

Zaalhuur tijdens het bezoek aan Brussel: € 95,-

Eten & drinken tijdens het bezoek aan Brussel: € 75,-

Overnachting: € 88,40

Bezoek Brussel: € 87,-

Vijf bijeenkomsten van de cursus: € 286,65

Crowdfundingplatformkosten: € 18,35

 • Waar hebben jullie gekozen voor een crowdfunding voor dit project?
  • Door het crowdfunden van de kosten van de cursus leren de deelnemers meer over het crowdfunden van hun persoonlijke campagne, zichzelf te pitchen en steun te verkrijgen in en om hun netwerk.

 • Wat als het me niet lukt om 650 euro te crowdfunden? Mag ik dan toch meedoen?
  • Wij begrijpen als geen ander dat het voor de ene vrouw makkelijker is om zo’n bedrag te crowdfunden dan voor de andere vrouw. Het gaat ons dan ook om de inspanning. Door andere vrouwen te vragen te helpen bij het crowdfunden zorgen we ervoor dat ook jij mee kan doen aan deze cursus. Zo helpen we elkaar.

 • Wat gebeurt er als ik mijn inschrijving annuleer nadat ik heb gecrowdfund?
  • Dan gaat het geld naar de algemene crowdfunding en wordt het beschikbaar voor andere deelnemers.

Hier vind je veelgestelde vragen over de cursus