Ayla Schneiders (29) is sinds 2015 statenlid voor D66 in de provincie Utrecht en heeft de portefeuilles Mobiliteit, Cultuur en Participatie. Ze was voorheen voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht. In Utrecht zijn 18 van de 49 statenleden vrouw, dat is 38%. Voor onze PS campagne ging Ellie een interview met haar aan in de Utrechtse Provinciehuis. 

Hoe ben je de politiek actief geworden?

Ik ben door een huisgenote meegenomen toen ik student was, ik studeerde op de toneelschool academie, daar hadden we heel vaak gesprekken over politiek, maar eigenlijk nooit in politiek of met volksvertegenwoordigers, en een huisgenote van mij zat bij de Jonge Democraten en  toen ben ik een keer meegegaan naar een avond over het homohuwelijk, ik dacht kijk, dit zijn de gesprekken…en toen ben ik eigenlijk heel actief geworden, eerst daar en daarna bij D66.

Wat werk je nu aan ?

Ik heb mijn tijd ingezet voor meer inclusieve politiek dus dat hangt ook een beetje samen met meer vrouwen in de politiek. We hebben een heel groot festival georganiseerd, dat was Festival van de Inclusieve politiek en met name om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen politiek als laagdrempeliger ervaaren dan op dit moment regelmatig het geval is. We hebben geredeneerd vanuit de vraag ‘waarom doen we dit’  ‘waarom ben je politiek actief’, mensen aan het woord laten, waarom je politiek actief ben, omdat dat misschien meer een verbinding tussen volksvertegenwoordiger en individu brengt om dat mensen zien dan een reden waarvoor je dingen doen. Het verhaal achter waarom mensen iets doen.

Mijn woordvoerderschappen zijn ov, fiets, participatie en cultuur. Waar ik me nu momenteel voor inzet is dat we als provincie Regenboog provincie kunnen worden, zoals vele anderen provincies – dat we extra aandacht geven aan acceptatie van LGBTIQers, maar we hebben daar in de staten heel verschillende opvattingen over, dus we gaan kijken of we niet een bijeenkomst kunnen organiseren waarbij we echt het gesprek kunnen aangaan in plaats om via de voorzitter te spreken.

Wat heb je tot aan nu gedaan waar je echt trots op bent ?

Ik denk dat een van mijn beste herinneringen, waar ik trots op ben als statenlid, is dat in de campagne die hiervoor was, dus in 2015, heb ik een hele grote fietstocht georganiseerd door de hele provincie Utrecht, om aandacht te brengen voor de fiets maar tegelijkertijd ook binnen D66 een verbinding tussen de gemeenten en de provinciale staten te leggen, en die campagne actie heeft zo veel energie losgemaakt dat we daarna echt ook een hele goeie campagne hebben gevoerd.

Leuk, dus jullie gingen bij mensen op bezoek met de fiets ?

We gingen door alle gemeenten heen die provincie Utrecht rijk is, daarbij stopten we op heel veel plekken die zowel een provinciale of gemeentelijke link hadden en maakte we contact op met alle lokale afdelingen,die konden bepalen of we nog op bezoek gingen bij een stichting daar, een participatiegroep…Een goeie voorbeeld van lokale democratie.

Hoe ga je om met obstakels ?

Ik ga om met obstakels of dingen die ik tegenkom, zoals weerstand op de voorstellingen die ik doe.. door als eerste instantie een tikkeltje verbaasd of gefrustreerd te zijn, daar ik zal heel eerlijk in zijn, het is heel mooi aan politiek dat je continu wordt getriggerd om buiten je eigen referentiekader te stappen, na die frustratie of verbazing ga ik graag het gesprek aan met mensen, en het liefst doe ik dat door echt direct de confrontatie met mensen aan te gaan op een zo open mogelijke wijze, ik heb gemerkt dat dit best moeilijk kan zijn, niet iedereen zoekt op die manier de weg met elkaar, maar ik probeer dat toch wel altijd te doen, door alle processen, en hoe we samen onze democratie inrichten is dat niet altijd makkelijk, want soms moet je langs de voorzitter spreken, dat vergeet ik ook met grote regelmaat omdat ik het liefst  iemand gewoon direct aankijk. Dus hoe ga je ermee om ? Je fractiegenoten bellen, en zeggen ‘ik weet even niet zo goed hoe ik dit moet doen’, de personen direct confronteren met wie je iets aftehandelen hebt, heel erg dus de relatie proberen op te bouwen met mensen, en soms ook gewoon even thuis een potje te janken (haha), en dan weer naar de goede voorbeelden kijken die er ook zijn.

Wat is je favoriete onderdeel van je werk als statenlid ?

Ik vind het heel bijzonder om met alle kennis en ervaring die er in de fractie, we zijn met een fractie van negen in Utrecht, bij D66, om dat mee te nemen en met elkaar naar dossiers te kijken en daar eigenlijk zelfs al interne in een partij gesprek met elkaar de hebben over hoe je daar over kan denken, en vervolgens een vertalslacht te maken naar de strategische lijn die wij vinden dat het meest onze inwoners of onze stemmers vertegenwoordigd, en daarbij ook nooit de andere partijen uit het oog te verliezen en dat we dat doen  waak op onze vrije avond, tussen alle werkzaamheden of gezinslevens door, om de samenleving beter te maken, dat vind ik heel bijzonder.

Wie zijn andere vrouwen in de politiek die jou inspireren ?

Nou wat mij inspireert zijn een hele hoop vrouwen in Nederland die zich politiek actief inzetten, net als mij voor een partij maar ook behoorlijke grote groepen vrouwen die zich inzetten voor bijvoorbeeld wijken of buurten of als vrijwilliger voor een bepaalde stichting, en eigenlijk vind ik dat beide heel erg belangrijk. En dan zijn er specifiek de vrouwen vaar mijn hartje sneller van gaat kloppen en vaar ik geïnspireerd door raak, zijn denk ik de vrouwen die kritisch durven zijn naar zichzelf, die ondanks heel veel weerstand bepaalde ontwerpen blijven agenderen omdat ze die vanuit uit hun eigen gelijkwaardigheids overtuiging belangrijk vinden.

Denk je specifiek aan iemand ?

Namen ? Dat vind ik moeilijk omdat ik ken er zo veel ! De vrouwen uit mijn eigen fractie misschien wel, daar zitten twee oud wethouders bij, Aline Deckers en Annemiek Dercksen, en Hayat Chidi die lang bij de politie heeft gewerkt en nu heel veel jongeren werk doet, en die hun kennis en ervaringen mee brengen om zich nu inzetten voor D66, maar ook onze fractie medewerkers zoals Mirjam en Adriëtte zijn heel waardevol voor hoe wij het doen.

En nog eentje die ik heel erg waardeer, dat is Marietje Schaake uit ons Europees Parlement, Sophie in t’Veld en Marietje Schaake zetten zich tomeloos in voor onze geluid in Europa. Wat Marietje over de hele wereld doet om democratie en verkiezingen in de hele wereld te supporten vind ik echt gewoon stoer in de grootste zin van het woord. Ik ken weinig stoere mensen zoals zij.

Heb je advies voor vrouwen die de politiek in willen komen ?

Ja, je mag me altijd bellen. Want volgens mij werken persoonlijke verhalen en persoonlijke uitwisselingen over hoe je de dingen wilt aanpakken die je wilt doen, het beste, dus ten eerste zoek iemand die je vertrouwt en praat ermee daarover als je politiek actief wil worden en daarnaast doe het, sta op, steek je hand op, zeg dat je dat wilt, en ik denk dat het ook heel prettig is als je in je directe veilige thuisomgeving of in je werk omgeving echt de support ook krijgt om dit te doen, want het vraagt veel van je, het levert je ook super veel op maar je hebt je hebt echt je support nodig want dan alleen daarmee kan je volgens mij de doelen realiseren als je die politieke motivatie hebt dan echt bereiken.

Hoe overtuig je mensen ?

Allereerst door te kijken en te luisteren wie tegenover je zit. Er is niet een hapklare antwoord voor hoe je wie overtuigd. Dat is ook een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd. In het begin kwam ik ver met, ik kom ergens binnen, ik ben enthousiast en er zijn dingen waarvoor ik voor sta, daarmee bereik je het publiek waarmee je het eens mee bent, maar om echt iemand mee te nemen die in eerste instantie een andere vertrekpunt heeft als jij, is zitten met elkaar en luisteren naar elkaar de eerste stap.

Hoe verbeteren we onze democratie ?

Waar te beginnen ? Door mee te doen, nu al, alleen als mensen die de oprechte overtuigingen om hun samenleven of directe omgeving beter te maken, welke vorm ze daar dan ook voor kiezen, als het nou in een wijkraad is of een stichting of als vrijwilliger of in de politiek…dit is zo’n groot antwoord…kan ik niet in één zin antwoorden. Ik ga proberen kleine zinnetjes te maken. Vragen…vraag ook je directe omgeving, die niet politiek actief of betrokken zijn, wat jij zou kunnen doen om hen daar mee te nemen. We kunnen onze democratie te verbeteren door een aantal belangrijke principes van onze democratische rechtsstaat echt wat meer terug te laten komen in het onderwijs, en ik wil niet zoals zoveel dingen de oplossing in het onderwijs leggen maar we moeten daar toch wel echt beginnen, hoe we met elkaar omgaan, wat voor samenleving voor ons zien, en toch, ook voorbij je eigen overtuiging durven te gaan, soms even een andere bril op te zetten, dingen leesbaarder maken, zichtbaar maken, zoals dit soort filmpjes.

Nog iets anders te zeggen ?

Bericht aan de mensen, dit is mijn kans. Loop je met met vragen rond over politiek, spreek de mensen die iets met politiek doen altijd aan omdat ze staan er meer dan over voor om meer met mensen het gesprek aan te gaan. Dat is soms echt lastig, in het grote plaatje is politiek soms heel erg ‘de politiek’ maar de politiek bestaat uit allemaal vrouwen en mannen en alles daar tussen in, zoals ik hier zit, en die zijn meer dan bereid om het gesprek aan te gaan maar die zijn ook gewoon medebewoners van onze samenleving.