Werkgroep Toegankelijke Politiek

De Werkgroep Toegankelijke Politiek heeft alle politieke partijen per brief opgeroepen om mensen met een beperking, in Nederland een groep van 2 miljoen mensen, op verkiesbare plekken op hun kandidatenlijsten te zetten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen!

Het doel van de werkgroep Toegankelijke Politiek is om de politiek toegankelijk te maken voor iedereen. Dat betekent: politieke partijen toegankelijk maken voor iedereen met een beperking, het normaliseren van mensen met een beperking in de politiek, gemeenteraden, Staten, waterschappen en Eerste & Tweede Kamer toegankelijk maken voor iedereen met een beperking en het enthousiasmeren en informeren van mensen met een beperking om politiek actief te worden.

De werkgroep toegankelijke politiek is ontstaan vanuit een samenwerking van Marie-Anne  van Reijen, eigenaar en oprichter van “Meer Vrouwen in de Politiek” en Ria de Vries, die door 7 jaar raadslidmaatschap met een progressieve spierziekte,  letterlijk en figuurlijk tegen drempels opbotste.Van Reijen en de Vries hebben de handen in een geslagen en een werkgroep opgericht waar nu 8 gedreven, enthousiaste mensen met en zonder beperking aan de slag gaan om bewustwording te bewerkstelligen bij de politieke partijen en hen met advies en informatie bij te staan. De werkgroep bestaat naast Ria de Vries uit:, Georgine Panhuijsen, Samar Ahmed, Patricia Oostendarp, Marlene Postma, Merel van der Graaf, Sharon Hak en Jane Arifa Badoella.

Deze werkgroep werkt partij-overstijgend.

Politieke partijen zijn zich nog niet altijd bewust dat zij, doordat toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is, het mensen met een beperking niet altijd makkelijk maken om mee te doen. Denk daarbij aan het regelen van toegankelijke  vergaderplaatsen, een  invalidentoilet, checken of er een lift is, deuren die zonder hulp niet open kunnen, zorgen voor ringleiding voor slechthorenden , persoonlijke begeleiding, doventolk en een  prikkelarme rustplek.

Er zit echter heel veel kwaliteit en ervaringsdeskundigheid bij deze mensen. Zij vertegenwoordigen ruim 2 miljoen mensen met een beperking in Nederland.

De werkgroep, onderdeel van Meer Vrouwen in de Politiek, is een groep die niet eeuwig vergadert maar daadwerkelijk actie onderneemt en alle betrokkenen betrekt in hun missie om politiek een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Zij zoekt nadrukkelijk de samenwerking met belangenorganisaties.

De werkgroep gaat onder andere het land door om in gesprek te gaan met partijen én mensen die politiek actief willen worden, gaat bijeenkomsten houden waar informatie kan worden uitgewisseld en problemen kunnen worden besproken.

De politieke partijen hebben nog wat stappen te zetten voordat mensen met een beperking daadwerkelijk in alle geledingen mee kunnen doen. Met de Provinciale  Staten en Waterschapsverkiezingen in het vooruitzicht gaat de werkgroep hard aan de slag om daar het verschil te maken.

Het VN verdrag voor mensen met een beperking is er helder over. Iedereen moet mee kunnen doen.

Wilt u  al in contact komen voordat de werkgroep bij u in de buurt is? Neem dan contact op via toegankelijkepolitiek@mvip.nl Hier vind je meer informatie over de werkgroep.