Raadslid Poolen krijgt nog een laatste interruptie.

Burgemeester:
Raadslid Poolen, u heeft nog een interruptie. Dit is de laatste interruptie, u mag reageren en dan ronden we het debat af.

Raadslid Hazeldonk: vanachter de interruptiemicrofoon
Ik sluit me aan bij Janssen. Wij vrouwen moeten niet overal onze plek proberen op te eisen. Het blijft belangrijk om mensen te selecteren op hun kwaliteiten en hun talenten, niet op geslacht. De gemeente werkt prima, het is niet nodig om een vrouwenquotum in te stellen.

Burgemeester: het laatste woord is aan raadslid Poolen

Sabrina Poolen:
Dat is een veelgehoorde opmerking ‘het gaat om kwaliteit’, maar gek genoeg wordt deze opmerking nooit gemaakt wanneer het om mannen gaat. Bovendien doen we alsof kwaliteit objectief te meten is. Degene die definiëren wat kwaliteit is, zijn nog vaak mannen. En als je op basis van die definitie gaat zoeken naar kandidaten, kom je uit bij: mannen.

Een quotum dwingt werkgevers om beter op zoek te gaan naar kandidaten, om ook buiten het eigen (meestal mannelijke) netwerk te kijken.

Het is de hoogste tijd om concrete stappen te zetten richting gendergelijkheid, dat komt alle Amsterdammers ten goede.

Het merendeel van de gemeenteraad applaudisseert.