We moeten ophouden te doen alsof het aan vrouwen ligt dat ze niet voldoende vertegenwoordigd zijn in de politiek.

Regelmatig zie ik artikelen met ‘vrouwen moeten beter onderhandelen’ of ‘vrouwen moeten ja zeggen als ze worden gevraagd’ of ‘vrouwen moeten zichtbaarder zijn’. Dat zou dan de sleutel zijn tot het bereiken van alle posities die je wil bereiken.

Vrouwen MOETEN helemaal niks.

Van jongsaf aan worden vrouwen, en mannen, gesocialiseerd, aangeleerd hoe ze zich moeten gedragen als vrouw of als man. Vrouwen moeten mooi en niet boos zijn. Vrouwen moeten een passieve rol innemen en niet op de voorgrond treden. Vrouwen moeten aardig zijn en zich niet uitspreken. Vrouwen moeten zorgzaam zijn en niet voor zichzelf opkomen.  

En dat is alleen nog maar als je een witte vrouw bent. Als je vrouw van bijvoorbeeld, Caribisch- Nederlandse of andere bi-culturele achtergrond bent, wordt je nog meer in een hokje gestopt. Je moet ondergeschikt zijn. Je moet niet meer ruimte innemen dan je wordt gegeven en je moet geen afwijkende mening geven.

Dus eerst krijg je die zogenaamde lessen mee, je internaliseert deze lessen en vervolgens ligt het aan jou als ze je hebt aangeleerd. En wordt het je aangerekend dat je je zo gedraagt als de maatschappij van je verwacht en ‘moet’ je dit gedrag weer afleren.

We moeten ophouden met vrouwen eerst te socialiseren en vervolgens hen af te rekenen als ze dit gedrag hebben aangeleerd.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Bovendien staan dit soort beelden of zogenaamde ‘lessen’ die je mee krijgt, haaks op de vaardigheden die je nodig hebt als je politica.

Dan wil je je juist uitspreken, op de voorgrond treden, boos worden wanneer nodig en voor jezelf opkomen.

Zo ben je bezig gedrag aan het afleren wat je tientallen jaren bent aangeleerd.

En wat wellicht helemaal niet bij je past. Natuurlijk zijn er vrouwen die niet graag op de voorgrond staan of zich uitspreken. Net zoals als dat er mannen zijn die niet graag op de voorgrond staan en zich uitspreken.

We moeten (ja, moeten, ja) vrouwen de ruimte geven om alles te zijn wat ze willen zijn. Los van onze denkbeelden over wat een vrouw is of zou moeten zijn.

En nee, vrouwen MOETEN natuurlijk niet politiek actief worden. Maar er zijn nog veel meer vrouwen geschikt voor de politiek, maar die hebben wellicht de weg daarnaartoe nog niet gevonden. Of misschien hebben ze te lang of te vaak hebben gehoord dat de politiek niet iets voor hen is omdat ze te zacht zijn of ze niet voor zichzelf op zouden kunnen komen.

Ik help vrouwen onderzoeken of politiek iets voor hen is en geef ze de kennis en vaardigheden mee om politiek actief te worden. Als spreker, coach, ik geef cursussen en organiseer bijeenkomsten. Zelf ben ik zes jaar raadslid geweest, en help je vanuit mijn ervaring en maak je wegwijs in de wereld van politiek.