Morgen zijn er, naast de verkiezingen ook de verkiezingen voor de waterschappen.  Waterschappen zijn de oudste democratische institutie in Europa. Net zoals Nederland is ingedeeld in provincies is, is Nederland ook verdeeld in 21 waterschappen of hoogheemraden. Het verschil is dat een hoogheemraad dijken heeft en een waterschap niet. Zo heet de ‘burgemeester’ van een hoogheemraad ook dijkgraaf en de ‘burgemeester’ van een waterschap watergraaf.

De waterschappen richten zich onder andere op de waterveiligheid, waterkwaliteit, bodembeheer en natuurbeheer in Nederland. Zij regelen bijvoorbeeld de waterstand, beheren de dijken, controleren natuurlijk zwemwater en zorgen voor het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Taken die je niet altijd opvallen maar wel van groot dagelijks belang zijn.

De lage opkomst – 43% in 2015 –  bij de afgelopen waterschapsverkiezingen heeft er echter toe geleid dat er in de Tweede Kamer is voorgesteld om de waterschappen af te schaffen. In de motie is voorgesteld om ze onder te brengen onder de provincies. Dit zou tot problemen kunnen leiden omdat zij dan een sub-taak worden van een veel groter orgaan die het belang van de waterschappen door bijvoorbeeld bezuinigingen niet goed zou kunnen waarborgen. Want belangrijk zijn de taken van de waterschappen zeker. Zonder de waterschappen zou je je kunnen bedenken dat ongeveer de helft van de Nederlanders, die onder de zeespiegel wonen, hun droge voeten niet zeker zijn. Bovendien zijn de waterschappen verantwoordelijk voor ons drinkwater en het schijnt dat het Nederlandse drinkwater internationaal vaak als topkwaliteit gezien wordt. Dus, thank you waterschappen! Als je niet zeker weet in welk waterschap je woont, raad ik je zeker aan om even naar de website van de waterschapsverkiezingen te gaan. Daar kan je namelijk je postcode in vullen en kan je zien in welk waterschap je mag stemmen. Binnen jouw waterschap doen net als bij de Provinciale Staten verschillende partijen mee waar jij dan een kandidaat uit kan kiezen.