Moana van IJsseldijk staat op plek 4 voor WaterNatuurlijk in waterschap Rivierenland. In het verleden was zij secretaris Politiek van de Jonge Democraten, nu woont zij in Nijmegen en is zij werkzaam als interim plaatsvervangend griffier in de gemeente Bronckhorst. 

Je hebt eerder bijvoorbeeld de functie van Secretaris Politiek bekleed bij de Jonge Democraten, wanneer begon de interesse in de politiek?

Op de middelbare school gingen we een bezoek brengen aan de gemeenteraad. We kregen, als jongerenraad, van de gemeente €1000 om aan de slag te gaan met het thema Veiligheid en hoe we dit konden verbeteren in de gemeente. Zo ben ik politiek actief geworden. 

Waarom ben je kandidaat voor de waterschappen?

Er zitten te weinig jongeren en vrouwen in de waterschappen. Bij de provincie en op andere plekken zie ik jongere mensen lopen, maar in het geval van de waterschappen is er niemand die het voor je doet, dus dan moet je het zelf doen!

Wat hoop je te bereiken als bestuurder van het waterschap?

Ik wil de zichtbaarheid van het waterschap verhogen. En ik wil een goed beeld geven wat het waterschap doet. De stukken en vergaderingen zijn heel technisch, dat moet voor iedereen begrijpelijk worden.

Hoe wil je dat bereiken?

Door zelf veel vragen te gaan stellen. Er zitten heel veel deskundige mensen in een waterschap die al snel op een inhoudelijk niveau gaan praten, maar we moeten terug naar de basis van het waterschap en dat goed uit kunnen leggen.

Wat maakt de waterschappen belangrijk?

Wij gebruiken allemaal dagelijks water, water is overal om ons heen. Het is belangrijk dat we goed beschermd zijn tegen al dat water. Nederland is een waterland, in het verleden hebben we gezien wat de gevaren zijn.

Veilig en schoon water zijn essentieel. Politiek gezien ligt de uitdaging in het klimaat. Als waterschap kun je voorop lopen, maar dat gebeurt nu niet altijd. Daar wil ik de nodige stappen gaan zetten. Op andere bestuurlijke niveaus is er vooral discussie, in de waterschappen kun je daadwerkelijk stappen zetten.

Waarom is het belangrijk dat vrouwen zijn vertegenwoordigd in de politiek?

Vrouwen maken de helft uit van de bevolking, dus moeten ze ook voor de helft vertegenwoordigd worden. Vrouwen staan anders in discussies dan mannen en werken op een andere manier samen, wat toevoegt aan de verhoudingen.

Hoe bereiken we vrouwen die twijfelen om politiek actief te worden?

Vaak zijn vrouwen al maatschappelijk betrokken, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of actief bij maatschappelijke organisaties. Als je vrouwen daar laat zien wat de politiek doet en wat hun rol zou kunnen zijn bereik je ze het snelst.

Hoe bereiken we vrouwen die er nog nooit over hebben nagedacht?

Er liggen veel kansen in educatie. Als mensen weten wat er speelt, vormen ze eerder een mening en gaan ze eerder op zoek naar onderwerpen die ze interesseren. Daarbij moet je mensen bereiken met onderwerpen waar ze al interesse in hebben. Dus wanneer je aan de slag gaat met een project, moet je op zoek gaan naar mensen die hier al in geïnteresseerd zijn. Daarna kun je deze mensen breder laten zien wat er leuk is aan politiek.

Heb je nog tips voor vrouwen die politiek actief willen worden?

  • Gewoon doen, het is heel leuk!
  • Af en toe moet je jezelf ertussen wurmen en jezelf neerzetten.
  • Iedereen vindt het heel erg leuk als er vrouwen rondlopen, dus maak daar gebruik van.
  • Als je twijfelt, ga een keertje kijken bij een vergadering of een politieke partij.

Wat vind je zelf belangrijk als aankomend politica?

Verbinden. Met alle bestuurslagen, met de samenleving en de inwoners, tussen alle generaties, en alle diversiteit die er is. Vrouw, man, achtergronden, alles moet samenkomen. Als overheid moet je een verbindende rol spelen.

Hoe wil je dat verwezenlijken?

Ik zoek de mensen op, ik ga naar ze toe. Daarbij wil ik het gesprek aangaan over wat ze belangrijk vinden en bekijken wat wij als overheid voor ze kunnen betekenen. Onderzoeken waar de mensen tegenaan lopen en bedenken hoe we dat samen kunnen oppakken.