Mirjam Rijswijk-Swaalf (Arnhem) staat op plek nummer 5 voor het CDA in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ze is fractieondersteuner en  plaatsvervangend commissielid van het CDA in gemeente Heerhugowaard. In haar vrije tijd zet zij zich in als vrijwilliger voor diverse maatschappelijke organisaties.

Sinds wanneer ben je geïnteresseerd in de politiek en hoe is dit ontstaan?

Ik ben al heel lang geïnteresseerd in de politiek. Net zoals de meeste mensen volg ik het journaal en de politiek. In 2015 heb ik de politieke cursus van de griffier van Heerhugowaard gevolgd. Daarin werd uitgelegd hoe de gemeentepolitiek werkt en kon je stage lopen bij een fractie. Dat vond ik super interessant, ik heb stage gelopen bij de CDA-fractie en ik ben daar blijven plakken. In 2018 was ik kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en nu ben in kandidaat voor de waterschappen!

Je bent fractieondersteuner en plaatsvervangend commissielid, waarom heb je ervoor gekozen om je kandidaat te stellen voor de waterschappen?

Ik werd ervoor gevraagd. Mijn eerste reactie was onbegrip: “Water? Ik?” Ik ben erover na gaan denken en in mijn omgeving gaan vragen wat wij nou eigenlijk weten van water, en dat bleek heel weinig te zijn. Daardoor werd het voor mij alleen maar interessanter, dus ben ik me verder gaan verdiepen. Het bleek dat ik het ontzettend interessant vind, dus heb ik mij kandidaat gesteld. Als je iets duidelijk wilt maken, moet je het zelf doen.

Wat hoop je te bereiken als bestuurder van een waterschap?

Ik hoop te bereiken dat mensen gaan inzien dat goed waterbeleid ontzettend belangrijk is. Wij zitten hier tien meter onder de zeespiegel! Als de dijken doorbreken of het water niet goed wordt beheerd, dan wordt het zwemmen hier. Vorig jaar hadden we natuurlijk een hele droge zomer, waarbij we allemaal op het journaal hebben kunnen zien dat de boeren beboet werden omdat ze hun bedrijf probeerde te redden maar niet mochten sproeien. Tegelijkertijd zie ik in mijn omgeving grote zwembaden die worden gevuld met schoon drinkwater omdat het zo lekker is tegen de warmte. Daar moet verandering in komen, mensen moeten zich meer bewust worden van hoe ze omgaan met water. Dat wil ik bereiken.

Wat maakt de waterschappen belangrijk, politiek gezien maar ook in het algemeen?

Water is leven, met water valt of staat het leven. Goed waterbeheer is belangrijk voor iedereen. We kunnen niet zonder water maar we kunnen ook niet zonder droge voeten. Dat maakt de waterschappen enorm belangrijk.

Waarom denk je dat de opkomst zo laag is voor de waterschapsverkiezingen?

Water is bij de meeste mensen niet zo bekend, en onbekend maakt onbemind. Aan de andere kant, misschien doet het waterschap het wel zo goed dat we geen klachten hebben. Als mensen geen klachten hebben interesseert het ze minder. We gaan ervan uit dat het goed gaat.

Wat zijn belangrijke eigenschappen voor bestuurders?

Integriteit: doen wat je belooft, geen loze beloftes doen, goed bij jezelf blijven. Dat vind ik het belangrijkste.

Waarom is het belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek komen?

De meerwaarde is balans. De waterschappen zijn echt een mannenwereld. Mannen en vrouwen zijn niet beter of slechter dan elkaar, maar balans is belangrijk omdat de denkbeelden anders zijn.

Heeft het belang van vrouwen in de waterschappen te maken met waar de waterschappen mee bezig zijn?

De zienswijze van mannen en vrouwen is vaak anders. Zorgen is voor vrouwen vaak natuurlijker dan voor mannen, als ik generaliseer. Meer vrouwen in de politiek geeft meer balans tussen de harde en de zachtere kant.

Hoe bereiken we vrouwen die twijfelen over politiek actief worden?

Door erover te praten! In mijn omgeving vind iedereen het heel normaal dat ik politiek actief ben, en zodoende creëer je bewustzijn bij mensen die zichzelf nog nooit in die rol hadden gezien. Die vragen zich af wat ik eigenlijk doe, en zo maak je van een knikker een grote bal.

Hoe bereiken we vrouwen die er nog nooit over hebben nagedacht?

Aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Als je ergens tegen bent of iets wil veranderen kan je gaan roepen in de ruimte, of je kan er iets aan gaan doen. De politiek is daar een ontzettend geschikte plek voor.

Wat vind je zelf belangrijk als politica?

Respectvol met elkaar omgaan en naar elkaar luisteren. Dan kunnen we van mening verschillen, maar dan kunnen we er samen nog wel uitkomen.

Wie is een vrouw in de politiek of daarbuiten die je inspireert?

In mijn eigen partij is dat Ruth Peetoom door haar empathisch en verbindend vermogen. Aan de andere kant Madeleine van Toorenburg, omdat zij stevig in haar schoenen staat, een goed verhaal heeft en niet wijkt.