Miranda Wesselink (1971, Bergentheim) is kandidaat voor waterschap Drents Overijsselse Delta voor het CDA en bestuurslid van CDA Vrouwen. In het verleden was zij lid van de gemeenteraad in Zwolle en voorzitter van CDA Zwolle. Miranda is werkzaam als beleidsadviseur en projectleider in de zorg,  en in haar vrije tijd is ze bestuurslid en mede-initiatiefnemer van een buurthuis in haar ouderlijk dorp.

Je was van 2010 tot 2013 gemeenteraadslid voor het CDA in Zwolle, waarom heb je toen gekozen voor een politieke carrière?

Ik heb destijds gekozen voor de gemeentepolitiek omdat het dicht bij de mensen staat. Wat er in het gemeentehuis gebeurt heeft veel invloed op de mensen die er wonen. Het is belangrijk dat je meepraat en mee besluit over datgene dat jou beïnvloedt.

Waar ben je het meest trots op in je werk als gemeenteraadslid?

Het meest trots ben ik op de keren dat ik iemand uit de stad enthousiast heb weten te maken voor het werk van de gemeenteraad. Wanneer we belangrijke onderwerpen bespraken in de gemeenteraad, vond ik het mooi om te zien dat er mensen zaten op de publieke tribune die zagen dat hun vragen en hun problemen aan de orde kwamen tijdens de vergadering. De politiek dicht bij de mensen brengen, dat vond ik en vind ik mooi.

Hoe bereiken we het beste de vrouwen die twijfelen over politiek actief worden?

We moeten hen duidelijk maken dat politiek niet zo ingewikkeld is, én dat het heel belangrijk is. Het is daarbij handig om vrouwen te benaderen via je eigen netwerk. Als je iemand kent die heel goed is in haar werk, kan je vertellen hoe mooi het zou zijn als ze die vaardigheid zou inzetten voor de politiek. Doe ook gewoon mee in de politiek!

Hoe bereiken we de vrouwen die er nog nooit over hebben nagedacht?

Mensen denken dat politiek heel erg ver van hen af staat, terwijl het de hele dag om je heen te vinden is. Mensen die politiek actief zijn spelen een hele belangrijke rol in het winnen van vertrouwen en het aansporen van anderen. In die voorbeeldrol is het belangrijk om het netjes te houden. Heel veel dingen die gebeuren in de politiek drijven de gewone inwoner van een stad of dorp alleen maar verder af van de politiek.

Op dit moment ben je actief in de zorg als beleidsadviseur, projectleider en fondsenwerver. En je bent nu voor het eerst kandidaat voor de waterschapsverkiezingen. Waarom heb je er voor gekozen om terug te keren naar de actieve politiek?

Vier jaar geleden was ik voorzitter van het CDA Zwolle, en waren we bezig met de kandidaatlijsten voor de waterschapsverkiezingen. Er stond toen in onze regio geen enkele vrouw op de lijst. We hebben er tijdens de ledenvergadering terecht heel erg van langs gekregen, en alsnog een vrouw bereid gevonden om op de lijst te gaan staan. Ik kreeg toen vaak de  vraag waarom ik me niet zelf verkiesbaar wilde stellen.

Ik heb de milieuvariant van bestuurskunde gestudeerd in Enschede en meerdere projecten gedaan met waterschappen en overheden. Ik heb voldoende ervaring, dus bij deze verkiezingen heb ik de kans niet aan me voorbij laten gaan.

Wat maakt de waterschappen belangrijk, politiek gezien maar ook in het algemeen?

We hebben de hele dag door te maken met het waterschap. Het waterschap zorgt ervoor dat je droge voeten hebt, maar ook dat je schoon water hebt zodat de vissen er in kunnen leven en dat er planten groeien aan de waterkant. De waterschappen zorgen ook, kijk maar naar afgelopen zomer, dat er genoeg water is. De hele dag wordt je geconfronteerd met water: als je je toilet doortrekt, als je naar buiten gaat. Het waterschap is voortdurend belangrijk.

Waarom denk je dan dat de opkomst voor de waterschapsverkiezingen zo laag is?

Het is allemaal goed geregeld in Nederland. Hierdoor is het minder aantrekkelijk om te gaan stemmen voor het waterschap. De verschillen tussen de partijen zijn ook kleiner dan bij de gemeentepolitiek, bij de Provinciale Staten of bij de landelijke politiek. Alle partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen zorgen voor veiligheid en voor schoon water.

Wat vind jij zelf belangrijk als politica?

Ik vind het belangrijk dat je aan inwoners van een stad of dorp duidelijk maakt dat als zij ergens mee bezig zijn, hoe klein het ook is, dat ze het podium moeten pakken en aan overheden moeten laten zien waar ze mee bezig zijn. Als de overheid dit weet, kunnen ze steun krijgen voor alles dat ze graag willen.

Heb je advies voor vrouwen die twijfelen of ze politiek actief willen worden?

Kijk hoe je in je dagelijks leven bent. Zoek je de verbinding, probeer je mensen te betrekken bij besluiten die genomen worden, ben jij een echte netwerker? Dan ben je zeker een aanwinst voor de politiek. Er zit niet een heel groot verschil tussen hoe je bent in je dagelijks leven en hoe je bent in de politiek.

Als laatste vraag: wie is een vrouw in de politiek of daarbuiten die je inspireert?

Mijn grootste voorbeeld is Hannie van Leeuwen. Zij was oud-politica van het CDA. Ze kwam op voor de zwakkeren in de samenleving, maar deed ook een groot appèl op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen in Nederland. Hierdoor is zij mijn grote voorbeeld.