Elise Broen en Janet Klijnstra Rippen zijn allebei Statenlid voor de VVD Fractie in Flevoland sinds 2015. Elise Broen zit in de Statencommissie Economie en werkt in het dagelijks leven als adviseur Public Affairs. Janet Klijnstra-Rippen zit in de commissies Ruimte en Bestuur en heeft haar eigen bedrijf in coaching en organisatie advies. In Flevoland zijn 14 van de 41 Statenleden vrouw, dat is 34%. Voor onze Provinciale Staten Campagne ging Ellie Lagarde een interview met hun samen aan. 

Hoe bent u de politiek ingekomen ?
JKR : Nou ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de politiek maar ik had er eigenlijk nooit tijd voor en in 2013 besloot ik om er werk van te maken. Wat heeft geholpen, mijn buurman zat in de gemeenteraad en hij was er heel enthousiast over. Dat heeft mij overtuigd. Ik ben eerst lid geworden van de VVD, want ik was ook nog geen lid, ik stemde wel, maar ik was geen lid.
De eerste keer dat ik op een ledenbijeenkomst kwam, kwam er gelijk iemand naar mij toe en hij zei ‘Ik zit in de Eerste Kamer, vind je het leuk om een keer met mij mee te lopen. Ik ben natuurlijk gegaan! Ik kreeg een rondleiding door Den Haag, allerlei mensen ontmoet, hartstikke leuk! Later kwamen de Provinciale Staten verkiezingen en diezelfde meneer zei tegen mij: ‘Jij moet meedoen!’
EB : Ik was al langer politiek geëngageerd en lid van de VVD, ik zat in het regionale bestuur en heb onder andere een masterclass georganiseerd voor leden. Op dat moment werkte ik niet in de politiek maar voor de politiek en ik vond het belangrijk om belangenverstrengeling te voorkomen. Op een geven moment heb ik een switch in mijn werk gemaakt waardoor ik politiek actief kon worden, dat is het moment dat ik me kandidaat heb gesteld.

Wat is een moment waar je trots op bent in je werk als statenlid ?
JKR : In de Staten hadden we een discussie over het aanleggen van een strand voor kitesurfers. Andere partijen waren daar tegen, want dan kunnen er geen vogels meer zitten en dat is jammer voor de natuur en dat soort, op zich realistische, bezwaren. Maar ik wou liever dat strand wel aanleggen omdat het me heel goed leek voor Lelystad en de omgeving. Zo zouden er meer watersporters naar dit gebied komen, dat is goed voor het toerisme. Het strand is er gekomen en ik had er een bijdrage in.
EB : We hebben een nieuw economisch programma opgesteld. De VVD heeft er voor gezorgd dat ook kleine ondernemers in het MKB, ondernemingen met minder dan 10 personen, ook in aanmerking komen voor een aantal maatregelen waar ze voordeel bij kunnen hebben. Dat was afhankelijk niet de bedoeling, die maatregelen waren voor het grotere MKB bedoeld. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen inzake financieringsmogelijkheden of ondernemerschapsvaardigheden. Nu zijn die maatregelen ook voor kleine ondernemingen beschikbaar en dat vonden we belangrijk omdat Flevoland zoveel van die kleinere ondernemingen heeft. Een concreet resultaat waar ik blij mee ben.

Hebben jullie ook advies voor vrouwen die actief in de politiek willen worden ?
JKR : Denk vooral niet dat je het niet kan. Ik had hiervoor nooit iets gedaan in de politiek, ik had heel weinig achtergrond en ik twijfelde ook ‘waarom zou ik daar geschikt voor zijn?’ Eenmaal in de politiek blijkt het dat het best lukt allemaal en dat er genoeg mensen zijn die je willen helpen. Meer vrouwen zijn bescheiden en twijfelen of ze er aan toe zijn. Steek je vinger op en stel je kandidaat voor de partij die bij jou past.
EB : Als je er aan denkt, gewoon doen. Elke politieke partij geeft cursussen, ga die mogelijkheden benutten.
Ga met iemand praten uit de politiek om te kijken ‘is het echt wat ik me erbij voorstel’.
Schroom niet, neem stappen en ga het doen.

En hoe bereiken we vrouwen die er nog niet aan denken ?
JKR : Goeie vraag. Politieke partijen werven actief, vaak binnen de eigen kring, dat is een nadeel. De provincie heeft een cursus voor iedereen opengesteld om kennis mee te maken met de politiek en te kijken is het iets voor mij of niet. Het is een groot probleem, niet alleen voor politieke partijen, voor bepaalde functies is het niet vanzelfsprekend dat vrouwen denken dat is iets voor mij.

Hoe krijgen we meer vrouwen in de politiek ?
JKR : Zoveel mogelijk bekendheid geven aan hoe je je kandidaat moet stellen, een toegankelijk procedure maken. Er zijn verschillende vrouwennetwerken, hen kun je informeren over de provinciale verkiezingen. Je kunt grote bedrijven en hun werknemers benaderen. Als volksvertegenwoordiger heb je een maatschappelijke functie, en er zijn veel bedrijven die hun medewerkers, inclusief de vrouwen dus, daar op willen attenderen. Alle andere vormen van reclame, bijvoorbeeld via social media zoals jullie dat doen, werkt goed en dan is het aan de vrouwen zelf.

Waar zijn jullie op dit moment mee bezig ?
JKR : Op dit moment zijn we bezig met de Oostvaardersplassen, daar ben ik geen woordvoerder voor, maar als fractie zijn we met zn allen druk bezig om ons voor te bereiden. Het is een heel gevoelig dossier, er is veel maatschappelijke onrust over, het leeft heel erg, dus we zijn aan het kijken hoe we daar zo goed mogelijk doorheen komen, dat is de discussie van vandaag.
We zijn ook bezig met de Omgevingsvisie, die staan allerlei punten in hoe we Flevoland mooier willen maken. Een praktisch voorbeeld is waterplanten, door het mooie weer zijn er te veel planten gekomen in de wateren rond Flevoland. We zijn een hele waterrijke provincie, en we hebben pas kort geleden besloten dat er iets moet gebeuren met de waterplanten, omdat de mensen die willen recreëren op het water er last van hebben. Nu zijn we aan het maaien, zo snel mogelijk, zodat we weer kunne genieten van het mooie water van Flevoland.
EB : We zijn heel druk bezig met de luchthaven Amsterdam-Lelystad, dat geeft veel beroering maar ook heel veel economische spin-off en banen. Tegelijkertijd willen we deze luchthaven duurzaam aanleggen. Er wordt heel innovatief over gedacht, we lopen daarin voorop en het trekt steeds meer bedrijven aan, dus het is heel goed voor onze economie.
Een ander onderwerp is de Flevokust in Lelystad, een nieuwe overslag haven die economisch heel veel perspectief biedt. Een derde dossier waar ik bezig ben, is de maritieme servicehaven op Urk in Noordelijk Flevoland, waar een nieuwe haven komt, gericht op jacht, bouw en onderhoud van schepen. Drie mooie projecten waar we mee bezig zijn, en waar we heel trots op zijn als we ze voor elkaar krijgen.

Hoe gaat u om met obstakels ?
EB : Als er een kink in de kabel komt, moet je acteren. Soms door te gaan praten met de partijen, om er samen uit te komen, dat is het eerste dat je probeert. Soms zijn het wettelijke bottlenecks waar je niet direct een oplossing voor hebt, dan kost meer tijd voordat een maatregel is aangepast of we creëren ruimte om te experimenteren, zodat je niet hoeft te wachten tot de regel is aangepast. Het hangt af van de situatie. Ik vind het belangrijk om met alle partijen samen aan tafel te zitten en er samen uit proberen te komen, dat vind ik het mooist.

Wat vindt u boeiend aan de politiek ?
JKR : De diversiteit, er is een enorme diversiteit aan onderwerpen. Voordat ik begon als statenlid, wist ik niet wat er allemaal over tafel ging komen. De veelvoud aan onderwerpen en de diversiteit aan standpunten, de invalshoeken vanaf de verschillende partijen, dat vind ik heel inspirerend want ik leer er heel veel van.