leden van de werkgroep toegankelijke politiek

Wil je contact opnemen met één van de leden? Mail naar toegankelijkepolitiek@mvip.nl  

leden van de werkgroep toegankelijke politiek

Ria de Vries

voorzitter

“Iedereen moet mee kunnen doen, als het niet zo kan, dan anders.”

Ria de Vries droomt van een wereld waarin iedereen politiek actief kan zijn en waarin partijen al voordat iemand voorzieningen nodig heeft, deze al geregeld heeft. Een wereld waarin toegankelijkheid vooraf geregeld wordt in plaats van achteraf.

Samen met Marie-Anne van Reijen, eigenaar van Meer vrouwen in de politiek, is zij initiatiefnemer van de Werkgroep Toegankelijke Politiek. Doordat zij een progressieve spierziekte heeft en 7 jaar gemeenteraadslid was, liep zij tegen een aantal drempels aan. Ria bleek niet de enige te zijn. Samen besloten Ria en Marie-Anne deze werkgroep op te richten.

Als voorzitter is Ria het aanspreekpunt van de werkgroep en houdt zij zich in het bijzonder bezig met de externe contacten. Zij is bezig het netwerk rondom de werkgroep te versterken en afspraken in te plannen met organisaties waarmee de werkgroep wil gaan samenwerken.

Op korte termijn wil Ria graag stappen zetten richting de bewustwording bij politieke partijen, zodat leden van de partij zich altijd welkom voelen, mee kunnen doen en hun ideeën kunnen delen.

Naast de werkgroep werkt Ria als buurtcoach bij het Buurtplein in Doetinchem en is als vrijwilliger actief. Ze helpt mensen met financiële problemen en geeft via haar levensmiddelenkast voor haar huis houdbaar voedsel weg. Ria heeft een dochter die hard op weg is om van zingen haar beroep te maken. Samen delen ze de zorg voor Ria’s kleinzoon.

LinkedIn

merel van der graaf

vice-voorzitter

“Diversiteit is een feit, inclusie een keuze”

Merel van der Graaf droomt van een democratie waarin de volksvertegenwoordiging daadwerkelijk een vertegenwoordiging is van de samenleving als geheel. Een wereld waarin iedereen mee kan doen en gelijkwaardig is.

Al langer had Merel de wens om politiek actief te worden, maar kan zich niet committeren aan het gedachtengoed van een enkele partij. De oproep van LinkedIn voor deze werkgroep kwam dus als geroepen. Om partij-overstijgend te werken aan de toegankelijkheid van politiek.

Als vice-voorzitter is Merel de sparringpartner van Ria en trekken zij samen op. Ook is zij aanspreekpunt voor een aantal werkgroepleden. Vooral in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan dezelfde opdracht. Merel springt hierin vooral in waar nodig en denkt na over de langere lijnen.

Op korte termijn gaat Merel met de werkgroep aan de slag om de contouren te schetsen voor een workshop voor politieke partijen. Zo kan er meer bewustzijn worden gecreëerd over de toegankelijkheid van de politiek voor mensen met een beperking.

Naast de werkgroep werkt Merel als strategisch beleidsadviseur in de jeugdgezondheidszorg. Ook is zij fanatiek pubquizzer, speelt in een amateurtoneelgroep en doet aan pacifistisch kickboksen.

LinkedIn

georgine panhuijsen

 penningmeester, pr/ social media

“Strength lies in differences, not in similarities” (Stephen Covey)

Georgine Panhuijsen staat voor gelijkwaardigheid binnen en buiten de politiek. Ze droomt van een wereld waarin de Werkgroep Toegankelijke Politiek niet meer nodig is; dat iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan de politiek.

Via haar eigen onderneming, Vrouw Op Eigen Benen, kwam Georgine in contact met Meer Vrouwen in de Politiek. Via sociale media zag ze de oproep voor de werkgroep en meldde zich direct aan om dat dit helemaal aansluit bij Georgine’s overtuigingen.

Binnen de werkgroep houdt Georgine zich vooral bezig met PR en sociale media. Het is een leuke uitdaging om mensen via sociale media bewust te maken van de toegankelijkheid van de politiek voor mensen met een beperking. Mensen staan er niet bij stil wat iemand met een beperking nodig heeft om mee te kunnen draaien en waar zij dagelijks tegenaanlopen. Daar verandering in brengen is voor Georgine belangrijk.

Op korte termijn wil Georgine het bereik van de werkgroep vergroten. Daarnaast wil de werkgroep het vooral voor mensen met een beperking makkelijker gaan maken om actief deel te nemen in de politiek.

Naast de werkgroep is Georgine fractievoorzitter van Almere BIJ1 en neemt zij zitting in de gemeenteraad van Almere. Met haar eigen onderneming Vrouw Op Eigen Benen helpt ze vrouwen kracht in zichzelf vinden. Daarnaast werkt ze in de HR ondersteuning en is ze moeder van een zoon van 24 jaar.

LinkedIn

patricia oostendarp

secretaris, promotie en vergadervoorzieningen

“When you focus on someone’s disability you’ll overlook their abilities, beauty and uniqueness.” (Yvonne Pierre)

Patricia Oosterdarp’s grootste toekomstwens is een premier met een beperking. Ook ziet zij graag een landelijk steunpunt waar mensen met een beperking hulp kunnen krijgen wanneer ze politiek actief willen worden en een regeling waarbinnen politieke partijen en de griffie kunnen aankloppen voor hulpmiddelen.

Op LinkedIn zag Patricia de oproep voor de werkgroep en was meteen enthousiast. Zij zag direct een platform om de struikelblokken en oplossingen die ze zelf is tegengekomen te delen. Ook hoopt ze door haar deelname meer mensen met een beperking te kunnen aansporen om politiek actief te worden.

In de werkgroep is zij verantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten. Patricia is momenteel bezig zich te verdiepen in alle regelingen die er zijn omtrent aanpassingen en voorzieningen zodat inzichtelijk wordt waar mensen met een beperking terecht kunnen als ze politiek actief willen worden.

Op korte termijn zet Patricia zich graag in om de missie van de werkgroep breder voor het voetlicht te brengen. Door het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld politieke partijen om hen zo aan te sporen om zo toegankelijk mogelijk te worden. Ook hoopt ze de bekendheid van de werkgroep te vergroten.

Naast de werkgroep is Patricia de trotse moeder van 2 jongens en woont samen met Jurgen. Ze is fractievolger en commissielid voor CDA met de portefeuilles sociaal domein en duurzaamheid en werkt daarnaast als servicemedewerker bij een keukenbedrijf.

LinkedIn

jane arifa badoella

commissaris diversiteit en inclusie

“Bewandel paden die nog niet bewandeld zijn en maak je dromen waar.”

Jane Arifa Badoella was al langere tijd op zoek naar een manier om binnen de politiek aandacht te vragen voor toegankelijkheid. Toen ze de oproep zag op LinkedIn, reageerde ze dus gelijk. Jane droomt van een toekomst waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en waar er binnen de politiek op beslissingsbevoegde functies een goede afspiegeling van de bevolking is. Dat er dus ook mensen met een beperking op hogere politieke functies actief zijn. Er zijn genoeg capabele mensen in die geestelijk of lichamelijk uniek zijn, maar die wordt nog niet weerspiegelingd in de politiek. Daar wil Jane graag verandering in willen helpen brengen.

Verbinding is voor Jane belangrijk. Die zoekt ze zowel links en rechts binnen het politieke spectrum met als doel om elkaar te vinden in het ‘kleurrijke midden’.

In de werkgroep houdt Jane zich vooral bezig met de zichtbaarheid van de werkgroep en diens missie te bevorderen. Zo wil Jane met politieke partijen voor mensen met een beperking in gesprek. Bij politieke partijen wil ze graag diversiteit en inclusie hoger op de agenda krijgen. Op korte termijn wil Jane hier handen aan voeten aan geven om het gesprek aan te gaan met het manifest toegankelijke politiek onder haar arm.

Naast de werkgroep is Jane politiek actief binnen D66. Ze heeft een rijk sociaal leven en zet zich via verschillende stichtingen in voor jongeren/jongvolwassenen en diens mentale weerbaarheid. Ze zit in een werkgroep GGZ. Ook is zij schrijfster onder het pseudoniem Jay A. Lecton.

LinkedIn

Werkgroep Toegankelijke Politiek

marlene postma

algemeen werkgroeplid (content webpagina/social media)

“Iedereen is gelijk”

Ik wil politiek voor mensen met een beperking toegankelijker maken. En zoveel mogelijk mensen inspireren en motiveren om politiek actief te worden. Door samenwerking kun je veel bereiken. Ik wil daarom strijden voor gelijke rechten voor iedereen. Het vertrouwen winnen van mensen is belangrijk om mensen over de streep te trekken. Ik heb veel ervaring als raadslid in de gemeente en voel me zeer betrokken met alles wat er in de maatschappij leeft. Ik ben het voorbeeld van iemand met beperkingen die in de raad kan functioneren. Met mijn beperkingen ben ik voor iedereen zichtbaar. Ik ben iemand die mensen kan verenigen achter een gemeenschappelijk doel. Daarom wil ik mij inzetten voor de werkgroep Toegankelijke Politiek.  Samenwerking is de sleutel, samen zijn wij sterker.

CONTACTGEGEVENS

Meer Vrouwen in de Politiek 

Marie-Anne van Reijen
Advies / Spreker / Trainer
T: 06 4707 2409
E: info@mvip.nl

KvK: 69108307
BTW-nr: 176615349B01

 

VOLG MEER VROUWEN IN DE POLITIEK OP SOCIALE MEDIA:

CONTACTFORMULIER

Wil je meer informatie of een prijsopgave, stuur me een bericht:

13 + 12 =

Alle rechten voorbehouden | © 2018